SNOF -medlemsinformation 2022

 

Svensk Vestibulär Förening SVF

Svensk yrselförening grundades av svenska öronläkare med stort intresse för yrsel- och balanssjukdomar.

Angelborg, Bergenius, Henriksson, Hyden, Larsby, Lundquist, Stahle, Wennmo och Ödkvist.

Händelsen tilldrog sig i ett radhus i Linköping 1982.

 

Nya medlemmar kunde föreslås av minst två ordinarie medlemmar och därefter väljas in på ett årsmöte.

 

 

  

Svensk Neuro-Otologisk Förening SNOF

2009 bytte föreningen namn till Svensk Neuro-Otologisk förening SNOF.

Föreningens organisationsnr är 802012-8164.

  -medlemskap

På årsmötet 2008 fastslogs nya regler för medlemskap i föreningen.

De gamla invalsreglerna upphävdes. 

Numera kan alla personer med bakgrund från sjukvård eller forskning och med stort intresse och engagemang för neuro-otologi och yrsel ansöka om medlemskap. 

Är Du verksam inom området Neuro-otologi? Känner Du engamang för människor som drabbats av yrsel- och balansstörningar? Vill Du lära Dig mer om Neuro-otologi? Vill Du bli medlem i vår förening? 

-medlemsansökan

Kontakta föreningssekreteraren på styrelsen@snof.se. Sänd ett mail med en kort presentation av Dig själv och varför Du vill bli medlem i vår förening. Din ansökan behandlas i regel av styrelsen inom några dagar. 

 -medlemsavgift

Medlemsavgiften är 150 kr/ år.

Summan ska inbetalas till föreningens plusgiro 565180-7 senast 31 januari så länge Du vill vara medlem. Vänligen ange Ditt namn som referens.

Kassör Christine Ölander övervakar inbetalade medlemsavgifter. Du når kassören på kassor@snof.se .

 


 

-bankkontakt

om Du är bosatt utanför Sverige använder Du dessa bankuppgifter vid överföring

Nordea banken

Plusgiro 565180-7

Bankkontonr 9960 4205651807

IBAN SE97 9500 0099 6042 0565 1807

BIC kod NDEASESS

 

 

 

-medlemsmöten

Styrelsen för SNOF arrangerar ett årsmöte, ett höstmöte och ofta ytterligare arrangemang i anslutning till större vetenskapliga möten t e x de årliga ÖNH-dagarna. Dessutom planeras regelbundna webbmöten med korta presentationer och patientfall.

 

 

 

-webbplatsen

Föreningens medlemmar är spridda över hela Norden. Vår webbplats ska underlätta nätverkande inom föreningen och även tillhandahålla vetenskapligt uppdaterad information.

 

För att kunna ta del av all information krävs inloggningskoder till våra medlemssidor.

Om Du skulle ha glömt bort användarnamn och inloggningkod tveka inte att kontakta föreningens webbmaster här!

 

 

 

-din mailadress

En del medlemsutskick per mail genererar felmeddelanden p g a felaktiga gamla mailadresser. Kontrollera att medlemsregistret innehar korrekt mailadress till Dig.

 

 

 

-tidigare årsmötesprotokoll

Aktuellt och tidigare årsmötesprotokoll från 2002 - 2021 finns tillgängliga på denna webbplats. Logga in på medlemssidorna och klicka vänster på "Årsmötesprotokoll"

  -klubbvisor

Skriven på den tiden man gärna snabbt skickade bort sina patienter från mottagningen och hoppades på en kombination av diagnostik och omedelbart bot på balanslaboratoriet..

 

Text: Per-Åke Lindestad, MD, PhD
Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery B53
and Dept of Logopedics and Phoniatrics Karolinska University Hospital

 

Nej se det snurrar, nej se det snurrar
Jag är så vinglig idag..
Nu blir det yrsel, nu blir det yrsel
Se där vad var det jag sa..?
Då tar vi brillorna på, och tittar som så
Tyvärr, jag kan inte se nån nystagmus ändå..!

 

Vad skall vi göra, vad skall vi göra
Jag tror det snurrar ännu..
Vi tar remissen, vi tar remissen
Så tar ni hissen min fru..!
Kan inte nu säga hur..
men om ni har tur..
så blir ni spolad i örat till yrseln går ur..