Välkommen till SNOF !

Svensk Neuro-Otologisk Förening

SNOF är en intresseförening inom Svensk förening för Oto-rhino-laryngologi, huvud- och halskirurgi.

Föreningen grundades 1982 av kollegorna Angelborg, Bergenius, Henriksson, Hyden, Larsby, Lundquist, Stahle, Wennmo och Ödkvist.

Tidigare hette föreningen Svensk Vestibulär Förening, men bytte namn till SNOF vid årsmötet 2009.


Föreningens syfte är att främja ämnesområdet Neuro-Otologi i Sverige. Föreningensuppgift är att stödja detta ämnesområdepå alla sätt både kliniskt och vetenskapligt.


Vår förening organiserar för närvarandemer än hundra medlemmar från Sverige och nordiska grannländer. Våra medlemmar har ett gemensamt engagemang för yrsel- och balanssjukdomar och relaterade ämnen.

Uppdaterat: 2024-03-16

Aktuellt


Webbmöte: Takfönster  21/03/24 kl 13-17 (ZOOM)

En etablerad eftermiddag med huvudtema Takfönster, där olika talare (Dahlström, Verrecchia, Danckwardt-Lilliestrom  och Runar Opheim)  berättar om det aktuella läget om "ÖNH-mimiker".  Medlemmarna ska ha betalt årsavgiften för att kunna logga in i mötet. Länken skickas via mejl. 

moderator: Luca Verrecchia, Karolinska Stockholm.

SCHEMA

 13.00-13.05 Start och deltagare hälsas välkomna. Genomgång agenda för möte

 13.05-13.35 Elisabet Dahlström, Sahlgrenska Göteborg

 Bakgrund Superior Canal Dehiscence Syndrome SCDS

 5 minuter frågor


 13.40-14.10 Luca Verrecchia, Karolinska Stockholm

Diagnostik   

5 minuter frågor

 

10 min bensträckare

 

14.25 – 14.55 Niklas Danckwardt-Lilliestrom, Karolinska Stockholm

Kirurgi 

5 minuter frågor

 

15.00-15.30 Leif Runar Opheim, Rikshospitalet Oslo

Kirurgi

5 minuter frågor

 

15.35-16.15 Patientfall (3 fall, 10 min, v g kontakta styrelsen@snof.se)

Medlemmar kan hitta programmet, bilder och material här


Lemperts föreläsning om migränyrsel från förra årets webbmöte

Medlemsektion

På medlemssektionen finner Du ett uppdaterat medlemsregister, mailadresser till samtliga medlemmar, behandlingsprogram, referat från konferenser.

På dessa sidor vill vi också att Du som är medlem bidrar till föreningens gemensamma informationsbanker.Användarnamn och lösenord till webbplatsens medlemssektion har skickas ut per mail till alla medlemmar. Har Du glömt lösenorden? Fråga här!