Välkommen till SNOF !

Svensk Neuro-Otologisk Förening

SNOF är en intresseförening inom Svensk förening för Oto-rhino-laryngologi, huvud- och halskirurgi.

Föreningen grundades 1982 av kollegorna Angelborg, Bergenius, Henriksson, Hyden, Larsby, Lundquist, Stahle, Wennmo och Ödkvist.

Tidigare hette föreningen Svensk Vestibulär Förening, men bytte namn till SNOF vid årsmötet 2009.


Föreningens syfte är att främja ämnesområdet Neuro-Otologi i Sverige. Föreningensuppgift är att stödja detta ämnesområdepå alla sätt både kliniskt och vetenskapligt.


Vår förening organiserar för närvarandemer än hundra medlemmar från Sverige och nordiska grannländer. Våra medlemmar har ett gemensamt engagemang för yrsel- och balanssjukdomar och relaterade ämnen.

Uppdaterat: 2024-06-08

Aktuellt


En etablerad eftermiddag med huvudtema Takfönster, där olika talare (Dahlström, Verrecchia, Danckwardt-Lilliestrom  och Runar Opheim)  berättar om det aktuella läget om "ÖNH-mimiker".  Medlemmarna ska ha betalt årsavgiften för att kunna logga in i mötet. Länken skickas via mejl. 

Lemperts föreläsning om migränyrsel från förra årets webbmöte

Medlemmar kan hitta programmet, bilder och material här


Medlemsektion

På medlemssektionen finner Du ett uppdaterat medlemsregister, mailadresser till samtliga medlemmar, behandlingsprogram, referat från konferenser.

På dessa sidor vill vi också att Du som är medlem bidrar till föreningens gemensamma informationsbanker.Användarnamn och lösenord till webbplatsens medlemssektion har skickas ut per mail till alla medlemmar. Har Du glömt lösenorden? Fråga här!